Διανομή

Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, με 24ωρες παραδόσεις στην Αττική
& στα μεγάλα Αστικά Κέντρα της επαρχίας και 48ωρες παραδόσεις στην υπόλοιπη Επαρχία.

Αποτελείται από πολλά φορτηγά αυτοκίνητα παντός τύπου (συρρόμενα – επικαθήμενα – τριαξωνικά & μικρά φορτηγά) που φορτώνονται καθημερινά από τις εγκαταστάσεις μας.