Προστιθέμενης Αξίας

Η Διαχείριση Α.Ε. σας παρέχει υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμπορευμάτων σας, εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, όπως :

-Διαχείριση επιστροφών – Reverse logistics.
-Cross docking.
-Σύγχρονες μέθοδοι ετικετοποίησης / Ετικετοκόλληση με τιμή – barcode.
-Customer Service (παράδοση παραστατικών, παρακολούθηση και ενημέρωση του κύκλου ροής των εμπορευμάτων).
-Είσπραξη αντικαταβολών.