Διανομή

Η Διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, με 24ωρες παραδόσεις στην Αττική και στα μεγάλα Αστικα Κέντρα της επαρχίας και 48ωρες παραδόσεις στην υπόλοιπη επαρχία.

Διαθέτει φορτηγά αυτοκίνητα παντός τύπου (συρρόμενα – επικαθήμενα – τριαξωνικά & μικρά φορτηγά και βανάκια) που φορτώνονται καθημερινά από τις εγκαταστάσεις μας.