Πληροφοριακά συστήματα

Όντας πρωταρχικός μας στόχος η εξειδίκευση, τα πληροφοριακά μας συστήματα είναι πλήρως επικαιροποιημένα και διαθέτουν δυνατότητα εύκολης παραμετροποίησης και πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών μας.

Ενδεικτικά, η Διαχείριση Α.Ε. διαθέτει:

-Σύστημα διαχείρισης Αποθήκης (WMS) για την διαχείριση(handling) εμπορευμάτων εκατοντάδων χιλιάδων κωδικών (με τεχνολογία barcode scanner), αλλά και αντίστοιχα λογισμικά ERP για την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των υπολοίπων λειτουργιών (παραγγελιοληψία, ανταλλαγές αρχείων, έκδοση δελτίων αποστολής – τιμολογίων, λογιστικών κινήσεων αποθήκης, κινήσεις ειδών κ.α.).

-Πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη για όλες τις λειτουργίες της εταιρίας (κινήσεις παραστατικών, υπόλοιπα αποθήκης, reports κ.α.).

-Σύστημα συσχέτισης και εκτύπωσης ετικετών στη περίπτωση έλλειψης γραμμωτού κωδικού.

-Δίκτυο με κεντρικό κορμό την οπτική ίνα. Εσωτερικά Access Point για την επικοινωνία με τα ασύρματα scanners. Σύνδεση του εσωτερικού δικτύου με το Internet μέσω ασύρματων link σε τέτοια σημεία ώστε να επιτυγχάνονται πολύ υψηλές ταχύτητες για εμάς και τους πελάτες μας.