Συσκευασία

Η Διαχείριση Α.Ε. προσφέρει τις δυνατότητες:

- Συσκευασίας.
- Ανασυσκευασίας.
- Δεματοποίησης (με τσέρκι) για την εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς αλλά και της προστασίας
των εμπορευμάτων από κακόβουλη παραβίαση συσκευασιών κατά την μεταφορά τους στην επαρχία.
- Προωθητικών συσκευασιών (με “film” θερμοσυρρίκνωσης) για παραδόσεις εμπορευμάτων με την μορφή «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».