Υπηρεσίες Αποθήκευσης

Η υψηλή τεχνογνωσία συμβάλλουν στην συνεχή βελτιστοποίηση των ροών Αποθήκης προσφέροντας στους πελάτες μας μέγιστα οφέλη: 

Διαχείριση εισαγωγών

Καταμέτρηση και έλεγχος ποιότητας παραλαμβανομένων ειδών, τυποποίηση μονάδων αποθήκευσης και τοποθέτηση μηχανογραφημένης ετικέτας, ταξινόμηση σε μηχανογραφημένες θέσεις.

Διαχείριση Παραγγελιών

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας και υιοθέτηση ενδεδειγμένων μεθόδων unitpicking /packing για ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας και μηδενισμό ποσοτικών και ποιοτικών λαθών.

Τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

 
  • Πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων σε πολλά σημεία των αποθηκευτικών χώρων (PC, barcode – scanners – RF τερματικά, θερμικοί εκτυπωτές). 
  • Ανυψωτικά ηλεκτροκίνητα περονοφόρα (reach trucks κ.α.), χειροκίνητους /ηλεκτροκίνητους παλετοφόρους, αυτόματες μεταφορικές ταινίες, ελεγκτές βάρους, συσκευαστικές μηχανές, μηχανές συμπίεσης χαρτοκιβωτίων κ.α
  • Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) & ERP με δυνατότητες: FIFO, FEFO, LIFO,LEFO και διαχείριση παρτίδας (LOT).

Τελωνειακή Αποθήκη

READ MORE >
Αποθήκευση Τροφίμων

READ MORE >